Velkommen
Miljø
Udvalg af produkter
Billedgalleri
Kontakt
Miljø

MILJØ  OMKRING  ISOLERING:

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Refleks                       MINERALULD

                                                    isolering                     

POINT   :    1- 5         –6- 10                  GARANTI 10 ÅR              GARANTI    2 ÅR

1   = PERFEKT          RINGE

 

PRODUKTION                                                                              

STORT ENERGIFORBRUG                              2                                 10 (Sten smeltes v. 1436 gr. C)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSPORT FRA FABRIK                 1                                 10

MEGET BRÆNDSTOF / CO2                                        FÆRRE LASTBILTRÆK                 STOR TRANSPORTFORBRUG.

LILLE/ STOR VOLUMEN                                             TRANSPORT REDUCERING.         

LAGER                                        3                                 10

BYGNINGSBEHOV, lille/stort                                     MINDRE BYGNINGSBEHOV.          STORT BEHOV FOR OVERDÆKNING.

TRANSPORT FRA LAGER                                   1                                 10

MEGET BRÆNDSTOF / CO2                                        MINDRE KØRSEL                           STORT TRANSPORTFORBRUG.

LILLE/ STOR VOLUMEN                                             TRANSPORT REDUCERING.

OPBEVARING                             2                                 10

PÅ BYGGEPLADSEN                                                    NOGLE TYPER KAN BLIVE VÅDE KAN SUGE VAND OG MISTER ISOL. EVN.
LET AFDÆKNING/ USTABIL I VEJRLIG.

________________________ _____________________________________

HÅNDTERING PÅ                 1                                 10

BYGGEPLADSEN LET/TUNG                                      BENYT HOBBYKNIV/SAKS             MASKE KRAV, DRAGT, HANDSKER

HELBREDS `GENER           1                                 10

LUFTVEJE, HUD, ØJNE                                              INGEN FIBRE                                  MANGE FIBRE

ALERGI, KLØEN, PÅRØRENDE                                  INGEN ´GENER.                              STORE ´GENER.

______________________________________________________________

LOSSEPLADSEN                        1                                 10

FORBRÆNDING, DEPONI              ALUMINIUM KAN GENBRUGES                                 KAN KUN DEPONERES

PÅ LOSSEPLADSEN                        RESTER BLIVER SAND OG VAND.                                                          TIL VORES ARVINGER.

______________________________________________________________

I BOLIGMILJØ                            1                                 8

SYNKER / KULDEBROER              KAN IKKE SKRUMPE  eller FALDE SAMMEN,         FALDER SAMMEN 10-18 %.

FIBERSTØV                                      KAN TÅLE STØV (OP TIL 4 REFLEKTORER)

_____________________________________________________________________________________________

LYD                                            3                                 6              

                                   REDUCERER HØJE LYDE                                           MISTER VIRKNING VED

                                                          M 26 dB.(A) INGEN SAMMENFALD.                           SAMMENFALD, OVER 50 % ·TILTAG

_____________________________________________________________________________________

BRANDHÆMMENDE

                                                                5                                 6

                                            INDRE OPBYGN. SMELTER v.80-100 O C                  SAMMENFALD GIVER

VISSE TYPER HAR BRANDHÆMMENDE                  GASKANALER; DISSE ØGER EN BRAND.

EFEKT, FOLIER FORBLIVER STABILE,

OG LAMINERES.

 

Velkommen
Miljø
Udvalg af produkter
Billedgalleri
Kontakt